(1)
Sánchez Andrés, A. La Dependencia energética Europea De Rusia. Revista ICE 2008, 1.