DE POLÍTICA COMERCIAL, S. G. DE. 3. Comercio exterior de mercancías por sectores económicos. Boletín Económico de ICE, n. 3112, 21 jun. 2019.