DE POLÍTICA COMERCIAL, S. G. DE E. Y. 1. Evolución histórica. Boletín Económico de ICE, n. 3112, 21 jun. 2019.