Presentación. Boletín Económico de ICE, v. 1, n. 2877, 14 maio 2006.