Capítulo 14. Legislación autonómica. (2009). Boletín Económico De ICE, 1(2969). https://doi.org/10.32796/bice.2009.2969.4763