Capítulo 14. Legislación autonómica. (2005). Boletín Económico De ICE, 1(2842). https://doi.org/10.32796/bice.2005.2842.3816